śmiertelność

śmiertelność; liczba zgonów w stosunku do liczby chorych. Ś. niemowląt jest to liczba zgonów niemowląt w stosunku do liczby niemowląt leczonych