śmierć osobnicza

śmierć osobnicza; pojęcie medyczno-prawne z zakresu tanatologii upoważniające do stwierdzenia dokonania się zgonu w wyniku śmierci mózgowej dla której medycznym czynnikiem kwalifikującym jest nieodwracalne zniesienie czynności pnia mózgu niezależnie od stanu czynnościowego innych części mózgu i innych narządów ustroju. Wykładnia medyczna pojęcia śmierci osobniczej w ciągu ostatnich 40 lat uległa zmianie polegającej na tym że dawniej śmierć osobniczą – utratę osobowości ‚utożsamiano ze stanem trwałego odkorowania obecnie odpowiada ona stanowi nieodwracalnego zniesienia czynności pnia mózgu. Stan ten kwalifikuje do stwierdzenia zgonu w wyniku śmierci mózgu jako całości (—> śmierć mózgu).