śmierć nagła

śmierć nagła; mors subita; ś. naturalna z przyczyn chorobowych. W praktyce sądowo-lekarskiej przez ś. n rozumie się zgon nie poprzedzony chorobą bądź poprzedzony jedynie niewielkimi krótko trwającymi jej objawami.