śmierć mózgu

śmierć mózgu; rozróżnia się pojęcie śmierci całego mózgu oraz pojęcie śmierci mózgu jako całości. Śmierć całego mózgu oznacza nieodwracalne zmiany obejmujące wszystkie a zatem bez reszty komórki mózgu. Śmierć mózgu jako całości oznacza trwałe zniesienie funkcji mózgu jako zintegrowanej jednostki czynnościowej w wyniku nieodwracalnych zmian znoszących czynność pnia mózgu. Jest to nieodzowne lecz równocześnie wystarczające kryterium śmierci mózgu jako całości. Nie oznacza to że wszystkie inne części mózgu tj. poza pniem mózgu są równocześnie martwe. Stwierdzenie śmierci mózgu jako całości upoważnia do stwierdzenia dokonania się zgonu w wyniku śmierci mózgowej (-> śmierć osobnicza).