śmierć zdysocjowana; proces biologiczny zmieniający człowieka żywego w zmarłego rozciągły w czasie. Istota jego zdysocjowania w czasie polega na tym że definitywne ustanie funkcji poszczególnych narządów i tkanek następuje w różnym czasie w zależności od szybkości metabolizmu poszczególnych tkanek i narządów ich funkcji w hierarchii znaczenia życiowego oraz wieku filogenetycznego. Zdysocjowany charakter śmierci szczególnie wyraźnie […]

Czytaj dalej

śmierć; mors; exitus letalis; proces rozpoczynający się agonią. Rozróżnia się ś. kliniczną (ustanie krążenia i oddychania) ś. osobniczą (nieodwracalne ustanie czynności mózgu) i ś. biologiczną (definitywną) gdy pojawiają się znamiona śmierci pewne —> plamy pośmiertne -> stężenie pośmiertne.

Czytaj dalej

śmierć gwałtowna; ś. nienaturalna jest wynikiem działania czynników zewnętrznych – mechanicznych chemicznych termicznych energii elektrycznej i in. Ś. g. może być wynikiem działania przestępczego (zabójstwa) samobójstwa lub nieszczęśliwego wypadku. Przy podejrzeniu ś. g. podejmowana jest sekcja sądowo-lekarska.

Czytaj dalej

śmierć kliniczna; druga faza okresu umierania cechująca się zniknięciem objawów życia stwierdzonym klinicznie: nieprzytomność brak oddychania i krążenia krwi bladość brak odruchów zwiotczenie rozszerzenie źrenic. W warunkach nomotemii po upływie około 3 min od chwili wystąpienia klinicznych objawów śmierci przechodzi ona w —> śmierć osobniczą (—> odkorowanie). Moment ten nie jest możliwy do uchwycenia żadnymi […]

Czytaj dalej

śmierć mózgu; rozróżnia się pojęcie śmierci całego mózgu oraz pojęcie śmierci mózgu jako całości. Śmierć całego mózgu oznacza nieodwracalne zmiany obejmujące wszystkie a zatem bez reszty komórki mózgu. Śmierć mózgu jako całości oznacza trwałe zniesienie funkcji mózgu jako zintegrowanej jednostki czynnościowej w wyniku nieodwracalnych zmian znoszących czynność pnia mózgu. Jest to nieodzowne lecz równocześnie wystarczające […]

Czytaj dalej

śmierć osobnicza; pojęcie medyczno-prawne z zakresu tanatologii upoważniające do stwierdzenia dokonania się zgonu w wyniku śmierci mózgowej dla której medycznym czynnikiem kwalifikującym jest nieodwracalne zniesienie czynności pnia mózgu niezależnie od stanu czynnościowego innych części mózgu i innych narządów ustroju. Wykładnia medyczna pojęcia śmierci osobniczej w ciągu ostatnich 40 lat uległa zmianie polegającej na tym że […]

Czytaj dalej